Monday, 24 December 2012

CONTOH LAPORAN PRESTASI


Nama                         :
Jawatan         :

Jabatan          :

1 KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI

Senarai kegiatan/aktiviti/sumbangan
Peringkat kegiatan/aktiviti/sumbangan
(Nyatakan jawatan atau pencapaian)


Kebangsaan

2. LATIHAN
(i) Senaraikan program latihan (seminar, kursus, bengkel dan lain-lain ) yang dihadiri dalam tahun yang dinilai

Nama Latihan
(Nyatakan sijil jika ada)
Tarikh/Tempoh
Tempat
1.Taklimat Pengurusan Panitia Bahasa Melayu
2. Taklimat Pengurusan Matematik dan Sains
3.Lawatan Penanda Aras ke Sri Subang Jaya
4. Bengkel Pengoperasian dan Pemurnian PBS
5. Bengkel Penerapan Nilai Dalam Kerja Berpasukan.
6. Teambuilding
7. Taklimat Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK)
8. KSSR Muzik
(ii) Senaraikan latihan yang diperlukan

Nama/Bidang Latihan
Sebab Diperlukan
1.Kursus Penulisan Ilmiah dan Kajian   
   Tindakan


2. Kursus Strategi Pemulihan dan      
    Masalah Pembelajaran.3  Kursus pengucapan awam

4.Kejurulatihan Bola Jaring


Meningkatkan kemahiran dalam penulisan ilmiah dan kajian tindakan yang lebih berkesan dan mantap
Menambahkan  pengetahuan tentang pelaksanaan pemulihan
Dan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid-murid lemah di dalam bilik darjah.
Meningkatkan professional dalam diri.
Menambahkan kemahiran dalam lkejurulatihan.

Saya mengesahkan bahawa semua kenyataan di atas adalah benar.
             Tandatangan PYD                                                      TarikhNama                         :
Jawatan         :
Jabatan          :

SENARAI TUGAS RASMI DI SEKOLAH SEPANJANG 2011

A.BIDANG KURIKULUM

1. Ketua Panitia Muzik
2. Guru Kelas Tahun 4 Cerdas
3. AJK Perkembagan Staf Sekolah
4. Setiausaha Panitia Kajian Tempatan
5. Setiausaha Panitia Kajian Tempatan
6. AJK Perpustakaan
7 .AJK Bilik Mesyuarat
8  AJK Kelas Transisi Tahun Saturday
9 .AJK Video Korporat Sekolah

B. BIDANG HAL EHWAL MURID

1.Setiausaha Unit Kebajikan KWAMP
2.AJK HEM 2012

C. BIDANG KOKURIKULUM

1.Penyelaras Unit Sukan dan Permainan Tahun 4
2.Guru Penasihat Kebudayaan
3.Guru Penasihat Pengakap
4.Guru Penasihat Bola Jaring
5.Ketua Kelab Tarian Anjuran KEKkWA


D. TUGAS-TUGAS LAIN

1.Ketua Kelab Kebajikan Guru dan Staf
2. AJK PIBG
3. PengerusiProgram Sambutan Hari Kanak-kanak 2012
4  Naib Pengerusi Hari Kemerdekaan 2012

No comments:

Post a Comment