Monday, 24 December 2012

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4 2013


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
KAJIAN TEMPATAN
TAHUN 4
MINGGU
TEMA/TOPIK
SUBTOPIK
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI
1
2-4 Jan
1. RUMAH SEBAGAI
    KEPERLUAN ASAS
    MANUSIA
    1.1 Perkembangan Corak Petempatan Manusia
a. Sejarah awal
 Petempatan manusia
1. Menyatakan corak petempatan awal
    manusia.
2. Menceritakan corak petempatan awal
    manusia.
3. Membanding dan membezakan dua
    jenis petempatan awal manusia.
4. Menerangkan persekitaran gua adalah
    jenis petempatan awal yang sesuai.
5. Menerangkan keperluan tinggal di
    kawasan lapang.

1. Membina model gua
    sebagai petempatan awal
    manusia daripada bahan
    buangan.
2. Melukis gambar sejarah
    awal petempatan manusia.
2
1-7 Jan

Kawasan lapang
Pinggiran sungai atau tasik
1. Menyatakan corak petempatan awal
    manusia.
2. Menceritakan corak petempatan awal
    manusia.
3. Membanding dan membezakan dua
    jenis petempatan awal manusia.
4. Menerangkan persekitaran gua adalah
    jenis petempatan awal yang sesuai.
5. Menerangkan keperluan tinggal di
    kawasan lapang.
6. Menceritakan kepentingan tinggal di pinggiran sungai atau tasik.

1. Membina model gua
    sebagai petempatan awal
    manusia daripada bahan
    buangan.
2. Melukis gambar sejarah
    awal petempatan manusia.
3 dan 4
18-21 Jan

Jenis petempatan awal
-Berpindah randah
-           
1. Menyatakan sebab manusia berpindah
    randah pada peringkat awal.

1. Menghasilkan buku skrap tentang petempatan awal manusia.
2. Melayari laman web untuk mendapatkan makluma mengenai jenis-jenis
    petempatan awal manusia.
5 dan 6
1-8 Feb

Gua
Tempat kediaman
Pondok/Ran
1.Menyatakan tempat tinggal manusia petempatan awal.
2. Menyatakan keistimewaan manusia
    tinggal di persekitaran gua.
3. Menyatakan ciri-ciri tempat kediaman
    petempatan awal.
1. Menghasilkan projek gua  tentang petempatan awal manusia.
2. Melayari laman web untuk mendapatkan makluma mengenai jenis-jenis
    petempatan awal manusia.

CUTI TAHUN BARU CINA
7
11-15 Feb
Faktor Mempengaruhi Pembinaan Rumah
Faktor yang mempengaruhi jenis rumah di Malaysia dan  negara lain.
-Sejarah

1. Menerangkan latar belakang sejarah
    mempengaruhi reka bentuk rumah.
2- Menghuraikan ciri-ciri fizikal yang
    sesuai sebagai lokasi tempat tinggal.
1- Menghasilkan buku skrap tentang pelbagai jenis  rumah di dunia.
2- Menulis puisi bertemakan  rumah.
3-Sumbangsaran
4-Permaianan
8
18-22 Feb

Faktor yang mempengaruhi jenis rumah di Malaysia dan  negara lain.
- Geografi

1-. Menerangkan bentuk muka bumi
    sebagai faktor mempengaruhi jenis
    rumah.
2- Menghuraikan ciri-ciri fizikal yang
    sesuai sebagai lokasi tempat tinggal.

1- Menghasilkan buku skrap tentang pelbagai jenis  rumah di dunia.
2- Menulis puisi bertemakan  rumah.
3-Sumbangsaran
4-Permaianan
9
25-1 Mac

Faktor yang mempengaruhi jenis rumah di Malaysia dan  negara lain.
- Keselamatan dan Keselesaan

.1-Menceritakan tentang ciri-ciri
    keselesaan sesebuah rumah.
2-Menyatakan ciri-ciri keselamatan yang
    terdapat pada reka bentuk rumah di
    Malaysia.

3- Menghuraikan ciri-ciri fizikal yang
    sesuai sebagai lokasi tempat tinggal.

1- Menghasilkan buku skrap tentang pelbagai jenis  rumah di dunia.
2- Menulis puisi bertemakan  rumah.
3-Sumbangsaran
4-Permaianan
10
4-8 Mac

Faktor yang mempengaruhi jenis rumah di Malaysia dan  negara lain.
- Kepadatan penduduk
1- Menerangkan faktor kepadatan
    penduduk mempengaruhi pembinaan
    rumah.
2- Menghuraikan ciri-ciri fizikal yang
    sesuai sebagai lokasi tempat tinggal.
1- Menghasilkan buku skrap tentang pelbagai jenis  rumah di dunia.
2- Menulis puisi bertemakan  rumah.
3-Sumbangsaran
4-Permaianan
11
11-15 Mac
Jenis Rumah
a. Rumah di Malaysia
i. Rumah Tradisional
Rumah panjang
Rumah Minangkabau
Rumah Kampung
1. Menyatakan jenis reka bentuk rumah di
    Malaysia.
2. Menamakan contoh rumah tradisional
    dan rumah moden di Malaysia.
1. Melukis gambar rumah
    tradisional.


UJIAN BULAN MAC

CUTI
14
1-5 Apr
Jenis Rumah
ii. Rumah moden
Banglo
Rumah Teres
Rumah pangsa
Kondominium
2. Menamakan contoh  rumah moden di Malaysia.
1. Menyanyi dan membincangkan lirik lagu bertemakan rumah.
15
8-12 Apr

iii. Pembinaan rumah
Struktur binaan
Bahan binaan
Pelan dan ruang
3. Membanding dan membezakan rumah
    tradisional dan rumah moden
    berdasarkan pembinaan rumah.
4. Menjelaskan pembinaan rumah yang
    selesa dan kualiti.
1. Mencari maklumat di  pusat sumber tentang pembinaan sesebuah  rumah.
2. Membuat model rumah impian.
16 dan 17
15-19 Apr

b. Rumah di negara lain
Zon Sederhana Sejuk
Zon Sederhana Panas


1. Menyatakan reka bentuk rumah yang
    terdapat di negara lain.
2. Membanding dan membezakan rumah
   di Zon Sejuk dan Zon Panas
   berdasarkan reka bentuknya.
1. Membuat buku skrap tentang pelbagai jenisrumah di negara lain.
2. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang reka bentuk rumah di empat zon iklim dunia.
3. Menulis laporan tentang cuaca dan iklim, zon iklim dunia dan melukis reka bentuk rumah di zon tersebut.

17
22-26 Apr

Zon Sejuk
Zon Panas
Menerangkan jenis rumah di 2 zon
    iklim dunia.
2. Menyatakan reka bentuk rumah yang
    terdapat di negara lain.
3. Membanding dan membezakan rumah
   di Zon Sejuk dan Zon Panas
   berdasarkan reka bentuknya.
-Permainan stesyen
18
29-3  Mei
 Kepentingan Rumah
 Fungsi rumah
Memberi perlindungan

1. Menyenaraikan kepentingan rumah kepada manusia.
2. Menjelaskan kepentingan rumah sebagai tempat perlindungan.
1. Mengumpul gambar-gambar rumah, pelan.
19
6-10 Mei

Fungsi rumah
-Menyediakan keselesaan
-Mewujudkan kemesraan anggota keluarga
1. Menyenaraikan kepentingan rumah kepada manusia.
2. Menjelaskan kepentingan rumah dalam memberi keselesaan dan mewujudkan kemesraan keluarga.
1. Melakukan gerak kerja kumpulkan tentang fungsi rumah kepada manusia.
MINGGU ULANGKAJI
PKSR 1
MINGGU 21
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
MINGGU 22 DAN 23
24
10-14 Jun
 PERIHAL KAWASAN SETEMPAT
-Latar Belakang
-Kawasan Setempat


.
a. Lokasi
    i. Kawasan tempat
       tinggal murid dalam
       hubungan dengan
       mukim,
       daerah/bahagian
Kampung
Taman perumahan
Ladang
Pekan
Bandar
1. Menyatakan lokasi tempat tinggal
    murid.
2. Menyatakan kawasan tempat tinggal
    murid.
3. Membanding dan membezakan dua
    kawasan tempat tinggal berdasarkan
    lokasi.
1. melukis peta lakar menunjukkan kawasan
tempat tinggal murid.
2. Berdasarkan peta daerah,murid mengenal pasti kedudukan tempat tinggal murid.
3. Melabel peta daerah untuk menunjukkan lokasi tempat tinggal murid.
4. Melukis peta laluan ke lokasi tempat tinggal murid.

25
17-21 Jun
PERIHAL KAWASAN SETEMPAT
-Latar Belakang
-Kawasan Setempat


-Aspek fizikal
-Keadaan muka bumi
  Tanah tinggi
  Tanah pamah

1. Menyatakan pelbagai bentuk muka
    bumi negara Malaysia.
2. Mengenal pasti kepelbagaian bentuk
    muka bumi di kawasan tempat tinggal
    murid.
3. Membanding dan membezakan
    keistimewaan aspek fizikal antara tanah
    tinggi dengan tanah pamah.
1. Membina model
    menunjukkan keadaan
    bentuk muka bumi
    kawasan tempat tinggal
    murid daripada kertas
    tumbuk dan plastisin.
26
23-28 Jun

-Aspek fizikal
-Keadaan muka bumi
  Lembangan
  Pinggir laut

1. Menyatakan pelbagai bentuk muka
    bumi negara Malaysia.
2. Mengenal pasti kepelbagaian bentuk
    muka bumi di kawasan tempat tinggal
    murid.

2-Kerusi panas
27
1-5 Jul

-Cuaca
-Keadaan Cuaca
Hujan
Panas
Mendung
Redup
Berangin

1. Menyatakan keadaan cuaca tempat
    murid (pada sesuatu masa)
2. Menerangkan maksud simbol-simbol
    cuaca.
3. Menerangkan ciri keistimewaan cuaca
    setempat.
4. Menjelaskan pengaruh cuaca ke atas
    kegiatan harian penduduk setempat.
5. Menyatakan langkah keselamatan yang
    perlu diambil oleh murid sewaktu
    banjir.
Permainan dalaman
27 dan 28
1-12 Jul

-Cuaca
Pengaruh cuaca
terhadap kegiatan harian.

1-Perbincangan kumpulan
2-Perbentangan cuaca.

29
15-19 Jul
Identiti Setempat

 Sejarah atau lagenda
    i. Asal usul nama tempat  dari aspek  sejarah atau  legenda.

1. Menceritakan asal usul nama tempat
    tinggal murid.
2. Menyenaraikan peristiwa bersejarah di
    kawasan setempat.

1. Menulis laporan.
2. Melukis tentang cerita asal-usul nama setempat.


30
22-26 Jul

  Sejarah atau lagenda
ii. Peristiwa setempat
1. Menceritakan salah satu peristiwa
    setempat yang paling istimewa bagi
    murid.
1-Sumbangsaran
UJIAN BULAN OGOS
MINGGU 31
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
MINGGU 32
CUTI PENGGAL
MINGGU 33
34 dan 35
23-30 Ogo


Keistimewaan setempat
Keistimewaan dari  segi:
-Alam semulajadi
-Warisan sejarah

1. Menyenaraikan keistimewaan tempat
    tinggal murid.
2. Menyatakan contoh-contoh berkaitan
    keistimewaan setempat.

1. Lawatan
2. Menghasilkan buku skrap

36 dan 37
2-13 Sep

Keistimewaan setempat
Keistimewaan dari  segi:
- Kesenian dan kebudayaan
-Prasarana

1. Menceritakan keistimewaan prasarana
    yang terdapat di kawasan tempat
    tinggal murid.
2-Menceritakan keistimewaan kesenian dan kebudayaan.
1-Mencari maklumat di perpustakaan.
38
16-20 Sep

Struktur pentadbir
    i. Kampung/Taman 

1. Menamakan ketua pentadbir mengikut
    jawatan di peringkat kampung, mukim,
   daerah dan negeri.
2. Menyatakan organisasi pentadbir
    tempat tinggal murid pada peringkat
    taman/kampung,lading.
1. Mencari maklumat tentang jawatan pentadbiran kampung/mukim/daerahdan menulis carta organisasi.

 39 dan 40
23-4 Okt

Perumahan/Ladang
   ii. Mukim
  iii. Daerah
  iv. Negeri
1. Menamakan ketua pentadbir mengikut
    jawatan di peringkat kampung, mukim,
   daerah dan negeri.
2. Menyatakan organisasi pentadbir
    tempat tinggal murid pada peringkat
    taman/kampung,lading.
1 Berbincang serta mencatatkan hasil perbincangan secara kumpulam tentang bidang kuasa mengikut kawasan bagi tiap-tiap  organisasi pentadbiran.
41 dan 42
7-18 Okt

Kemudahan dan
    perkhidmatan awam
    i. Perkhidmatan  
       perhubungan

1. Menyatakan fungsi kemudahan dan
    perkhidmatan awam.
2. Menyenaraikan jenis kemudahan dan
    perkhidmatan awam di tempat murid.
3. Menyenaraikan jenis-jenis
    perkhidmatan yang disediakan oleh
    perkhidmatan awam.
4. Menjelaskan kepentingan pelbagai
    perkhidmatan awam di tempat murid.
1. Taklimat daripada orang
    sumber mengenai
    perkhidmatan awam
    setempat.
2. Melayari laman web
    institusi atau syarikat
    yang menyediakan
    kemudahan
   dan perkhidmatan awam
   untuk mengetahui
   kepentingan organisasi
   tersebut.

43
21-25 Okt
MINGGU ULANGKAJI

45
4-8 Nov

   ii. Perkhidmatan  
       pendidikan
  iii. Perkhidmatan
       keselamatan

1-Menjelaskan kepentingan pelbagai  perkhidmatan awam di tempat murid.
1-Quiz
46
11-15 Nov

  iv. Perkhidmatan 
       kesihatan
   v. Kemudahan
       beribadat
1-Menjelaskan kepentingan pelbagai  perkhidmatan awam di tempat murid.
2-Permaian dalaman.


2 comments: