Monday, 24 December 2012

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 2013


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
PENDIDIKAN SENI VISUAL
TAHUN 6

MINGGU

BIDANG

HASIL PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

1
2-4 Jan
Menggambar
Teknik:Capan
Tajuk: Pemandangan di sawah padi
Aras 1
Memperkenalkan pelbagai jenis bahan yang menghasilkan capan.
Aras 2
Mengaplikasikan pelbagai jenis bahan dan teknik yang bersesuaian

Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1-Murid mengetahui pelbagai jenis bahan dari persekitaran dapat digunakan untuk mendapatkan hasil capan.
2-Mengenali tekstur yang bersesuaian untuk diaplikasi dalam lukisan.
3-Mengaplikasi bahan dan teknik yang betul dalam teknik capan.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Menghargai alam sekitar
2
1-7 Jan
Membuat corak dan rekaan
Teknik: Kolaj
Tajuk:Flora.
Aras 1
Kemahiran menggunting dan menggam kertas warna ke atas kertas lukisan.
Aras 2
Mengaplikasi kepelbagaian  bentuk guntingan  dan warna.
Aras 3
Mengaplikasi sekurang-kurangnya 4 elemen seni dan prinsip seni dalam lukisan.

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Menguasai kemahiran menggunting dengan kemas dan teratur.
2-Menguasai teknik menggam dengan kemas dan teliti.
3-Mengaplikasi pengguan pelbagai bentuk dan warna dalam menghasilkan karya seni.
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Keselamatan dan kekemasan diri.
3 dan 4
18-21 Jan
Membentuk dan membuat binaan
Kemahiran:
Membentuk, menyusun dan mengikat.
Tajuk:Arca ranting
Aras 1
Menyenaraikan jenis-jenis arca yang pernah dilihat.
Aras 2
Membina arca  menggunakan bahan dan teknik yang sesuai
Aras 3
Melakukan kerja akhir(finishing) terhadap arca tersebut.
Aras 4
Menghias dan mempamerkan arca tersebut.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Memahami bentuk yang sesuai digunakan untuk diaplikasi ke atas jenis arca  yang dipilih.
2-Menguasai membentuk ,menyusun dan mengikat dengan menitikberatkan unsur da prisip rekaan seni visual dengan kemas dan teliti.
3-Menghasilkan arca  yang mempunyai imbangan yang baik.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Memupuk semangat mesra alam dalam diri murid.
5 dan 6
1-8 Feb
Kraf Tradisional
Teknik: Batik
Tajuk:Batik Terengganu.
Aras 1
Murid mengetahui perbezaan antara batik Malaysia dan batik dari negara lain.mereka..
Aras 2
Menghasilkan batik dengan teknik dan bahan menggunakan motif  yang menarik.
Aras 3
Murid dapat menghasilkan batik yang lebih kompleks.
Aras 4
Menghasilkan batik dengan motif dan bahan sebenar.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Mengetahui pelbagai jenis motif batik.
2-Mengetahui perbezaan batik yang terdapat di Malaysia dan Negara lain.
3-Menguasai kemahiran aplikasi  bahan dan teknik dengan kemas dan teratur.
3-Menghasilkan batik  yang kemas dan kreatif berdasarkan unsur dan prinsip seni.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Menyayangi Malaysia .

CUTI TAHUN BARU CINA
7
11-15 Feb
Menggambar
Teknik:warna pensel
Tajuk: Pemandangan di tepi pantai.
Aras 1
Mengetahui teknik mewarna menggunakan warna pensel.
Aras 2
Mengaplikasikan penggunaan warna harmoni dalam lukisan.
Aras 3
Menghasilkan lukisan berdasarkan penggunaan ICT. .
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1-Mengetahui teknik menggunakan pensel warna yang betul.
2-Memasukkan elemen seni reka untuk diaplikasi dalam lukisan.
3-Menyedari  kepentingan teknik yang betul untuk menghasilkan kualiti lukisan.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Ketekunan
8
18-22 Feb
Membuat corak dan rekaan
Teknik:Resis
Tajuk:Kertas pembalut hadiah.
Aras 1
Mengaplikasi krayon atau lilin dalam aktiviti.
Aras 2
Menggunakan  warna kontra.
Aras 3
Mengaplikasi kepelbagaian  bentuk  dan warna dalam hasil lukisan..
Aras 4
Mengaplikasi penggunaan ICT dalam aktiviti.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Menguasai kemahiran menghasilkan resis dari bahan yang betul.
2-Mengetahui  corak terancang dan corak tidak terancang.
3-Mengaplikasi pengguan pelbagai bentuk dan warna dalam menghasilkan karya seni.
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Keselamatan dan kekemasan diri.
9
25-1 Mac
Membentuk dan membuat binaan
Kemahiran:
Membentuk, mengikat dan menggam.
Tajuk:Boneka span.
Aras 1
Menyenaraikan jenis-jenis boneka yang murid tahu.
Aras 2
Membentuk boneka span dengan menggunakan teknik yang sesuai.
Aras 3
Menghias dan mempamerkan boneka tersebut  tersebut.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Memahami bentuk yang sesuai digunakan untuk menghasilkan boneka.
2-Menguasai kemahiran membentuk, mengikat dan menggam  dengan kemas dan teliti.
3-Menggabungjalin mata pelajaran Kemahiran Hidup dalam   tajuk  jahitan.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Menghargai alam sekitar dengan kitar semula.
10 dan 11
4-15 Mac
Kraf Tradisional
Teknik:Mengukir
Tajuk:Ukiran sabun
Aras 1
Mengenali motif ukiran yang terdapat di Malaysia.
Aras 2
Membuat ukiran berdasarkan motif tradisional yang diberi.
Aras 3
Menghasilkan ukiran yang lebih kompleks.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Mengetahui pelbagai jenis motif ukiran.
 2-Menguasai kemahiran mengukir dengan mengaplikasi motif ukiran yang betul..
3-Menghasilkan ukiran  yang kemas dan kreatif berdasarkan unsur dan prinsip seni.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Kesabaran

UJIAN BULAN MAC

CUTI
14
1-5 Apr
Menggambar
Teknik:Gosokan
Tajuk: Buah-buahan tempatan
Aras 1
Mengetahui teknik gosokan dan bahan yang digunakan..
Aras 2
Mengaplikasi penggunaan pelbagai warna   dalam lukisan.
.Aras 3
Menggunakan ICT untuk menghasilkan hasil seni.
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1-Murid mengetahui teknik gosokan untuk aktiviti gosokan
2-Mengenali bahan yang bersesuaian untuk diaplikasi dalam teknik gosokan.
3- Mengaplikasi  pelbagai ton warna dalam teknik gosokan.
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Ketekunan
15
8-12 Apr
Membuat corak dan rekaan
Teknik:Cerminan
Tajuk:Kupu-kupu.
Aras 1
Mengetahui teknik dan bahan  yang digunakan dalam teknik cerminan.
Aras 2
Menggunakan  warna kontra.
Aras 3
Mengaplikasi kepelbagaian  bentuk  dan warna dalam hasil lukisan..
Aras 4
Mengaplikasi penggunaan ICT dalam aktiviti.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Menguasai kemahiran menghasilkan corak cerminan dari bahan yang sesuai.
2-Mengetahui   maksud corak cerminan.
3-Mengaplikasi pengguan pelbagai bentuk dan warna dalam menghasilkan karya seni.
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Kebersihan diri.
16 dan 17
15-26 Apr
Membentuk dan membuat binaan
Kemahiran:
Membentuk,, menyusun,mengatur dan menggam.
Tajuk:Diorama
Aras 1
Mengetahui maksud diorama..
Aras 2
Menyatakan jenis diorama yang di ketahui.
Aras 3
Membentuk diorama dengan menggunakan teknik yang sesuai.
Aras 4
Menghias dan mempamerkan diorama  tersebut  tersebut.
Aras 5
Menggunakan bahan kitar semula.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Memahami bentuk yang sesuai digunakan untuk menghasilkan diorama.
2-Menguasai kemahiran membentuk, menyususn, mengatur dan menggam  dengan kemas dan teliti.
3-Menghasilkan diorama yang boleh berdiri dengan tegap.
4-Melakukan apreasiasi terhadap hasil seni.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Menghargai alam sekitar dengan kitar semula.
18 dan 19
29-10 Mei
Kraf Tradisional
Teknik:Membentuk
Tajuk:Labu Sayong
Aras 1
Mengenali motif tradisional  yang terdapat di Malaysia.
Aras 2
Mengetahui lokasi  Labu Sayong di Malaysia
Aras3
Membentuk Labu Sayong berdasarkan  contoh  yang diberi.
Aras 3
Menghasilkan labu Sayong dengan ukiran motif  yang lebih kompleks.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Mengetahui pelbagai jenis motif tradisional melayu.
 2-Menguasai membentuk Labu Sayong  dengan mengaplikasi motif tradisional  yang sesuai..
3-Menghasilkan Labu Sayong  yang kemas dan kreatif berdasarkan unsur dan prinsip seni dalam elemen tradisional.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Kesabaran
20
13-17 Mei
Menggambar
Teknik:Percikan
Tajuk: Pemandangan di taman permainan.
Aras 1
Mengetahui teknik percikan dan bahan yang digunakan..
Aras 2
Mengaplikasi penggunaan warna harmoni dalam lukisan.
.Aras 3
Menggunakan ICT untuk menghasilkan hasil seni.
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1-Murid mengetahui teknik percikan untuk aktiviti menggambar
2-Mengenali bahan yang bersesuaian untuk diaplikasi dalam teknik stensilan.
3- Mengaplikasi bahan yang betul dalam lukisan.
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Ketekunan
PKSR 1
MINGGU 21
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
MINGGU 22 DAN 23
24
10-14 Jun
Membuat corak dan rekaan
Teknik:Resis
Tajuk:Garisan
Aras 1
Mengaplikasi krayon atau lilin dalam aktiviti.
Aras 2
Menggunakan  warna kontra.
Aras 3
Mengaplikasi kepelbagaian  jenis garisan  dan warna dalam hasil lukisan..
Aras 4
Mengaplikasi penggunaan ICT dalam aktiviti.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Menguasai kemahiran menghasilkan resis dari bahan yang betul.
2-Mengetahui  corak terancang dan corak tidak terancang.
3-Mengaplikasi pengguan pelbagai jenis garisan  dan warna dalam menghasilkan karya seni.
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Keselamatan dan kekemasan diri.
25 dan 26
17-28 Jun
Membentuk dan membuat binaan
Kemahiran:
Membentuk, memotong,, menyusun,mengatur dan menggam.
Tajuk:Stabail
Aras 1
Mengetahui maksud stabail..
Aras 2
Menyatakan jenis stabail yang di ketahui.
Aras 3
Membentuk stabail dengan menggunakan  polystyrene dengan teknik yang sesuai.
Aras 4
Menghisa, mengecat dan mempamerkan stabail  tersebut  tersebut.

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Memahami bentuk yang sesuai digunakan untuk menghasilkan stabail daripada polystrene.
2-Menguasai kemahiran membentuk, menyususn, mengatur dan menggam  dengan kemas dan teliti.
3-Menghasilkan stabail yang boleh berdiri dengan tegap.
4-Melakukan apreasiasi terhadap hasil seni.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Kesabaran dan ketekunan
27 dan 28
1-12 Jul
Kraf Tradisional
Teknik:Tebuk timbul
Tajuk:Kerawang 3D
Aras 1
Mengenali motif kerrawang  yang terdapat di Malaysia.
Aras 2
Mengetahui dimanakah aplikasi kerawang selalu ditemui.
Aras3
Membuat lukisan kerawang berdasarkan  contoh motif tradisional yang diberi.
Aras 3
Menghasilkan kerawang  dengan teknik tebuk dan timbul. Atau bentuk 3D
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Mengetahui pelbagai jenis motif tradisional melayu.
 2-Menguasai kemahiran melukis lentur bunga kerrawang dalam bentuk 3D atau 2D..
3-Menghasilkan lukisan kerawang  yang kemas dan kreatif berdasarkan unsur dan prinsip seni dalam elemen tradisional.
4-Mengetahui nilai kerrawang yang terdapat di pasaran Malaysia.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: TMK
29
15-19 Jul
Menggambar
Teknik:Gurisan
Tajuk: Suatu petang di kampongku.
Aras 1
Memperkenalkan pelbagai jenis garisan dari unsur seni.
Aras 2
Mengetahui teknik dan bahan yang bersesuaian untuk menghasilkan gurisan.
Aras 3
Menghasilkan teknik gurisan dengan memasukkan elemen dan prinsip seni yang  betul
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1-Murid mengetahui penggunaan bahan , teknik dan elemen seni yang sesuai untuk menghasilkan gurisan..
2-Mengenali garisan yang bersesuaian untuk diaplikasi dalam lukisan gurisan.
3-Mengaplikasi penggunaan warna kontras dalam aktiviti.
4-Mengetahui kepentingan nilai kekemasan dalam menghasilkan lukisan yang menggunakan teknik gurisan..
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Kekemasan.
30
22-26 Jul
Membuat corak dan rekaan
Teknik: Stensilan
Tajuk:Corak simetri
Aras 1
Mengetahui teknik stensilan.
Aras 2
Mengaplikasikan teknik stensilan yang melibatkan menebuk lubang  untuk di jadikan stensil
.Aras 3
Mengaplikasi pelbagai jenis bentuk untuk menghasilkan corak simetri.
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1-Murid mengetahui teknik stensilan dan elemen seni yang sesuai di gunakan untuk menghasilkan stensilan.
2-Mengenali dan mengaplikasi  bahan yang bersesuaian untuk diaplikasi dalam teknik stensilan.
3- Menhasilkan stensilan dalam bentuk corak simetri yang kemas dengan gabungan pelbagai jenis elemen  dan prinsip seni.
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Kekemasan diri.
UJIAN BULAN OGOS
MINGGU 31
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
MINGGU 32
CUTI PENGGAL
MINGGU 33
34 dan 35
23-30 Ogo

Membentuk dan membuat binaan
Kemahiran:
Melipat dan menggam.
Tajuk:Beg kertas
Aras 1
Menyenaraikan jenis-jenis bag kertas dan kegunaannya yang diketahui
Aras 2
Membina beg dengan menggunakan teknik yang sesuai.
Aras 3
Menghias dan mempamerkan beg kertas tersebut  tersebut.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Mengetahui teknik yang  boleh digunakan.
2-Menguasai kemahiran yang diterapkan dengan kemas dan teliti untuk aktiviti pembungkusan.
3-Menggabungjalin dengan teknik resis sebagai hasil akhir murid.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Menghargai alam sekitar dengan kitar semula.
36 dan 37
2-13 Sep
Kraf Tradisional
Teknik: Membentuk
Tajuk:Kuda Kepang
Aras 1
Menyatakan kefahaman tentang kuda kepang
Aras 2
Membentuk kuda kepang dengan menggunakan bahan  yang sesuai.
Aras 3
Murid dapat menghasilkan kuda kepang mengikut saiz sebenar.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Mengetahui apakah kuda kepang.
 2-Menguasai kemahiran membentuk dengan kemas dan teratur.
3-Menghias kuda kepang dengan memasukkan elemen tradisonal.
4-Menghasilkan kuda kepang  yang kemas dan kreatif berdasarkan unsur dan prinsip seni.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Menyayangi dan menghargai warisan budaya tradisional.
38 dan 39
16-27 Sep
Menggambar
TeknikMontaj
Tajuk: Koleksiku
Aras 1
Menggunting dan menggam gambar yang di pilih ke atas kertas lukisan.
Aras 2
Mengaplikasi kepelbagaian  bentuk guntingan, saiz  dan warna.
Aras 3
Mengaplikasi prisip rekaan yang bersesuaian.
Aras 4
Menghasilkan montaj menggunakan computer.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Menguasai kemahiran menggunting dan menggam dengan kemas dan teratur.
2-Menguasai elemen dan prinsip seni yang diterapkan oleh guru.
3-Menghargai alam semulajadi dengan menggunakan bahan-bahan kitar semula..
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai:Menghargai lam semulajadi.
40
30-4 Okt
Membuat corak dan rekaan
Teknik:Pualaman
Tajuk::Kertas hiasan dinding
Aras 1
Mengetahui bahan dan teknik .
Aras 2
Menggunakan  warna harmoni dalam menghasilkan hasil seni..

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Menguasai kemahiran menghasilkan pualaman dari bahan yang sesuai.
2-Mengetahui  corak terancang dan corak tidak terancang.
3-Menghasilkan hasil akhir seni dengan penggunaan warna harmoni yang kemas dan pengolahan sususnan bentuk yang kreatif..

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Keselamatan dan kekemasan diri.
41 dan 42
7-18 Okt
Membentuk dan membuat binaan
Kemahiran:
Membentuk, mengumpul dan menampal
Tajuk:Arca Hiasan dinding
Aras 1
Menyatakan maksud arca dan jenis-jenis arca hiasan dinding.
Aras 2
Membentuk arca menggunakan bahan-bahan kitar semula.
Aras 3
Menghias dan mempamerkan arca  tersebut  tersebut.

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Memahami teknik dan bahan yang sesuai digunakan untuk menghasilkan arca.
2-Menguasai kemahiran menggabung dan menggam  dengan kemas dan teliti.
3-Menghasilkan arca yang teguh dan tegap untuk diaplikasi ke dinding sebenar.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Menyedari kepentingan alam semulajadi dalam kehidupan.
43
21-25 Okt
Kraf Tradisional
Teknik:Membentuk
Tajuk:Wau bulan
Aras 1
Mengetahui kepentingan wau bulan dalam institusi di Malaysia.
Aras 2
Membuat ragam hias tradisional wau bulan..
Aras 3
Menghasilkan wau bulan yang lebih kompleks dari segi bentuk, motif dan saiz sebenar.

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Mengetahui  kepentingan wau bulan pada rakyat suatu masa dahulu..
 2-Menguasai kemahiran menggunting, mereka bentuk  dan menghasilkan wau bulan dengan kemas.
3-Menguasai kemahiran menghias wau bulan.
4-Menghasilkan hasil seni yang kemas dan teliti.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai:Menghargai warisan budaya Malaysia.
PKSR 2
MINGGU 44

45
4-8 Nov
Menggambar
Teknik:Catan
Tajuk: Keindahan alam.
Aras 1
Mengetahui teknik penggunaan bahan yang betul.
Aras 2
Mengaplikasi elemen seni dan prinsip seni dalam menghasilkan catan.
.Aras 3
Menggunakan ICT untuk menghasilkan catan.Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1-Murid mengetahui teknik dan penggunaan bahan yang betul untuk aktiviti mencatan.
2-Menguasai satu kemahiran dalam aktiviti mencatan.
3- Mengaplikasi penggunaan elemen dan prinsip seni dalam aktiviti mencatan.
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Menghargai alam sekitar
46
11-15 Nov
Membuat corak dan rekaan
Teknik: Lipatan dan guntingan.
Tajuk:Corak geometri
Aras 1
Mengetahui rupa positif dan negatif .
Aras 2
Mengaplikasi kepelbagaian  bentuk  dan warna dalam menghjasilkan hasil seni.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Menguasai kemahiran menggunting untuk mendapatkan bentuk geometri yang dikehendaki.
2-Menguasai teknik lipatan dan guntingan dengan kemas dan teliti.
3-Mengetahui rupa positif dan negative semasa proses meluakkan dalam kemahiran menggunting.
3-Mengaplikasi  lebih dari satu  warna dalam menghasilkan karya seni.
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Keselamatan dan kekemasan diri.


9 comments:

 1. Salam. Mohon copy RPT PSV Tahun 6 ini ya.

  ReplyDelete
 2. Boleh saya copy rpt psv ini? plzzzz ye ayu

  ReplyDelete
 3. saye pun tumpang copy ye. tenkiu. :)

  ReplyDelete
 4. Ye.. semua ni utk perkongsian bersama. Jika nak sy email pon boleh tp maybe lmbt ckit, x rajin cek blog hehe..

  ReplyDelete