Monday, 24 December 2012

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4 2013


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
PENDIDIKAN SENI VISUAL
TAHUN 4
MINGGU
BIDANG
HASIL PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
AKTIVITI
1
2-4 Jan
Menggambar
Teknik:Capan
Tajuk: Pemandangan di dalam kelas.
Aras 1
Memperkenalkan pelbagai jenis bahan yang menghasilkan capan.

Aras 2
Mengaplikasikan pelbagai jenis bahan .
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1-Murid mengetahui pelbagai jenis bahan dari persekitaran dapat digunakan untuk mendapatkan hasil capan.
2-Mengenali tekstur yang bersesuaian untuk diaplikasi dalam lukisan.
3-Menyedari  pelbagai bahan boleh di dapati dari alam semulajadi.
4-Mengaplikasi bahan yang betul dalam lukisan.
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Menghargai alam sekitar
2
1-7 Jan
Membuat corak dan rekaan
Teknik: Kolaj
Tajuk:Kertas pembalut hadiah.
Aras 1
Menggunting dan menggam kertas warna ke atas kertas lukisan.
Aras 2
Mengaplikasi kepelbagaian  bentuk guntingan  dan warna.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Menguasai kemahiran menggunting dengan kemas dan teratur.
2-Menguasai teknik menggam dengan kemas dan teliti.
3-Mengaplikasi pengguan pelbagai bentuk dan warna dalam menghasilkan karya seni.
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Keselamatan dan kekemasan diri.
3 dan 4
18-21 Jan
Membentuk dan membuat binaan
Kemahiran:
Menggunting dan menggabung
Tajuk:Perabot
Aras 1
Menyenaraikan jenis-jenis perabot di rumah
Aras 2
Membina model dengan menggunakan teknik yang sesuai.
Aras 3
Menghias dan mempamerkan.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Memahami bentuk yang sesuai digunakan untuk teknik gabungan.
2-Menguasai kemahiran mengabung dengan kemas dan teliti.
3-Menggabungjalin mata pelajaran Kemahiran Hidup dalam   tajuk perabot.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Menghargai alam sekitar dengan kitar semula.
5 dan 6
1-8 Feb
Kraf Tradisional
Teknik: Anyaman
Tajuk:Tikar idamanku.
Aras 1
Murid menyatakan jenis-jenis kelarai yang murid tahu yang berada di persekitaran hidup mereka..
Aras 2
Membina anyaman dengan menggunakan motif  yang menarik.
Aras 3
Murid dapat menbghasilkan anyaman yang lebih kompleks.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Mengetahui pelbagai jenis motif anyaman.
 2-Menguasai kemahiran menggunting dengan kemas dan teratur.
3-Menghasilkan anyaman yang kemas dan kreatif berdasarkan unsur dan prinsip seni.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Kesabaran
CUTI TAHUN BARU CINA
7
11-15 Feb
Menggambar
Teknik:warna pensel
Tajuk: Pemandangan di tepi pantai.
Aras 1
Mengetahui teknik mewarna menggunakan warna pensel.
Aras 2
Mengaplikasikan penggunaan warna harmoni dalam lukisan.
Aras 3
Menghasilkan lukisan berdasarkan penggunaan ICT. .
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1-Mengetahui teknik menggunakan pensel warna yang betul.
2-Memasukkan elemen seni reka untuk diaplikasi dalam lukisan.
3-Menyedari  kepentingan teknik yang betul untuk menghasilkan kualiti lukisan.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Ketekunan
8
18-22 Feb
Membuat corak dan rekaan
Teknik:Resis
Tajuk:Kertas pembalut hadiah.
Aras 1
Mengaplikasi krayon atau lilin dalam aktiviti.
Aras 2
Menggunakan  warna kontra.
Aras 3
Mengaplikasi kepelbagaian  bentuk  dan warna dalam hasil lukisan..
Aras 4
Mengaplikasi penggunaan ICT dalam aktiviti.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Menguasai kemahiran menghasilkan resis dari bahan yang betul.
2-Mengetahui  corak terancang dan corak tidak terancang.
3-Mengaplikasi pengguan pelbagai bentuk dan warna dalam menghasilkan karya seni.
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Keselamatan dan kekemasan diri.
9
25-1 Mac
Membentuk dan membuat binaan
Kemahiran:
Membentuk, mengikat dan menggam.
Tajuk:Boneka span.
Aras 1
Menyenaraikan jenis-jenis boneka yang murid tahu.
Aras 2
Membentuk boneka span dengan menggunakan teknik yang sesuai.
Aras 3
Menghias dan mempamerkan boneka tersebut  tersebut.

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Memahami bentuk yang sesuai digunakan untuk menghasilkan boneka.
2-Menguasai kemahiran membentuk, mengikat dan menggam  dengan kemas dan teliti.
3-Menggabungjalin mata pelajaran Kemahiran Hidup dalam   tajuk  jahitan.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Menghargai alam sekitar dengan kitar semula.
10 dan 11
4-15 Mac
Kraf Tradisional
Teknik:Mengukir
Tajuk:Ukiran sabun
Aras 1
Mengenali motif ukiran yang terdapat di Malaysia.
Aras 2
Membuat ukiran berdasarkan motif tradisional yang diberi.
Aras 3
Menghasilkan ukiran yang lebih kompleks.

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Mengetahui pelbagai jenis motif ukiran.
 2-Menguasai kemahiran mengukir dengan mengaplikasi motif ukiran yang betul..
3-Menghasilkan ukiran  yang kemas dan kreatif berdasarkan unsur dan prinsip seni.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Kesabaran
UJIAN BULAN MAC
CUTI
14
1-5 Apr
Menggambar
Teknik:Stensilan
Tajuk: Haiwan kesayanganku..
Aras 1
Mengetahui teknik stensilan.
Aras 2
Mengaplikasikan teknik stensilan yang melibatkan menebuk lubang  untuk di jadikan stensil
.Aras 3
Menggunakan ICT untuk menghasilkan stensil.

Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1-Murid mengetahui teknik stensilan untuk aktiviti menggambar
2-Mengenali bahan yang bersesuaian untuk diaplikasi dalam teknik stensilan.
3- Mengaplikasi bahan yang betul dalam lukisan.
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Menghargai alam sekitar
15
8-12 Apr
Membuat corak dan rekaan
Teknik: Tekapan
Tajuk:Corak dam
Aras 1
Menghasilkan corak dam .
Aras 2
Mengaplikasi kepelbagaian  jalinan  dan warna.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Menguasai kemahiran menekap untuk mendapatkan jalinan yang dikehendaki.
2-Menguasai teknik tekapan  dengan kemas dan teliti.
3-Mengaplikasi pengguan pelbagai jalinan dan warna dalam menghasilkan karya seni.
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Keselamatan dan kekemasan diri.
16 dan 17
15-26 Apr
Membentuk dan membuat binaan
Kemahiran:
Menggunting dan menggantung.
Tajuk:Mobail
Aras 1
Menyenaraikan jenis-jenis mobail yang pernah dilihat.
Aras 2
Membina mobail  menggunakan kemahiran menggunting dan menggantung..
Aras 3
Menghias dan mempamerkan mobail tersebut.

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Memahami bentuk yang sesuai digunakan untuk diaplikasi ke atas jenis mobail yang dipilih.
2-Menguasai kemahiran menggunting dan menggantung  dengan kemas dan teliti.
3-Menghasilkan mobail yang mempunyai imbangan yang baik.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Menghargai alam sekitar dengan kitar semula.
18 dan 19
29-10 Mei
Kraf Tradisional
Teknik: Anyaman manik.
Tajuk:Perhiasan
Aras 1
Murid menyatakan jenis-jenis kelarai yang murid tahu yang berada di persekitaran hidup mereka..
Aras 2
Membina anyaman dengan menggunakan motif  yang menarik.
Aras 3
Murid dapat menbghasilkan anyaman yang lebih kompleks.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Mengetahui pelbagai jenis motif anyaman.
 2-Menguasai kemahiran menggunting dengan kemas dan teratur.
3-Menghasilkan anyaman yang kemas dan kreatif berdasarkan unsur dan prinsip seni.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Kesabaran
20
13-17 Mei
Menggambar
Teknik:Percikan
Tajuk: Pemandangan di tepi pantai.
Aras 1
Mengetahui teknik percikan dan bahan yang digunakan..
Aras 2
Mengaplikasi penggunaan warna harmoni dalam lukisan.
.Aras 3
Menggunakan ICT untuk menghasilkan hasil seni.
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1-Murid mengetahui teknik percikan untuk aktiviti menggambar
2-Mengenali bahan yang bersesuaian untuk diaplikasi dalam teknik stensilan.
3- Mengaplikasi bahan yang betul dalam lukisan.
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Ketekunan
PKSR 1
MINGGU 21
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
MINGGU 22 DAN 23
24
10-14 Jun
Membuat corak dan rekaan
Teknik:Resis
Tajuk:Kertas pembalut hadiah.
Aras 1
Mengaplikasi krayon atau lilin dalam aktiviti.
Aras 2
Menggunakan  warna kontra.
Aras 3
Mengaplikasi kepelbagaian  bentuk  dan warna dalam hasil lukisan..
Aras 4
Mengaplikasi penggunaan ICT dalam aktiviti.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Menguasai kemahiran menghasilkan resis dari bahan yang betul.
2-Mengetahui  corak terancang dan corak tidak terancang.
3-Mengaplikasi pengguan pelbagai bentuk dan warna dalam menghasilkan karya seni.
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Keselamatan dan kekemasan diri.
25 dan 26
17-28 Jun
Membentuk dan membuat binaan
Kemahiran:
Membentuk,, menyusun,mengatur dan menggam.
Tajuk:Stabail
Aras 1
Mengetahui maksud stabail..
Aras 2
Menyatakan jenis stabail yang di ketahui.
Aras 3
Membentuk stabail dengan menggunakan teknik yang sesuai.
Aras 4
Menghias dan mempamerkan stabail  tersebut  tersebut.
Aras 5
Menggunakan bahan kitar semula.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Memahami bentuk yang sesuai digunakan untuk menghasilkan stabail.
2-Menguasai kemahiran membentuk, menyususn, mengatur dan menggam  dengan kemas dan teliti.
3-Menghasilkan stabail yang boleh berdiri dengan tegap.
4-Melakukan apreasiasi terhadap hasil seni.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Menghargai alam sekitar dengan kitar semula.
27 dan 28
1-12 Jul
Kraf Tradisional
Teknik:Lukisan
Tajuk:Kerawang
Aras 1
Mengenali motif kerrawang  yang terdapat di Malaysia.
Aras 2
Mengetahui dimanakah aplikasi kerawang selalu ditemui.
Aras3
Membuat lukisan kerawang berdasarkan  contoh motif tradisional yang diberi.
Aras 3
Menghasilkan kerrawang  yang lebih kompleks.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Mengetahui pelbagai jenis motif tradisional melayu.
 2-Menguasai kemahiran melukis lentur bunga kerrawang  dengan mengaplikasi motif tradisional  yang betul..
3-Menghasilkan lukisan kerawang  yang kemas dan kreatif berdasarkan unsur dan prinsip seni dalam elemen tradisional.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Kesabaran
29
15-19 Jul
Menggambar
Teknik:Gurisan
Tajuk: Malaysia tahun 2020.
Aras 1
Memperkenalkan pelbagai jenis garisan dari unsur seni.
Aras 2
Mengetahui teknik dan bahan yang bersesuaian untuk menghasilkan gurisan.
Aras 3
Menghasilkan teknik gurisan dengan memasukkan elemen dan prinsip seni yang  betul
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1-Murid mengetahui penggunaan bahan , teknik dan elemen seni yang sesuai untuk menghasilkan gurisan..
2-Mengenali garisan yang bersesuaian untuk diaplikasi dalam lukisan gurisan.
3-Mengaplikasi penggunaan warna kontras dalam aktiviti.
4-Mengetahui kepentingan nilai kekemasan dalam menghasilkan lukisan yang menggunakan teknik gurisan..
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Kekemasan.
30
22-26 Jul
Membuat corak dan rekaan
Teknik: Stensilan
Tajuk:Motif geometri.
Aras 1
Mengetahui teknik stensilan.
Aras 2
Mengaplikasikan teknik stensilan yang melibatkan menebuk lubang  untuk di jadikan stensil
.Aras 3
Mengaplikasi pelbagai jenis bentuk geometri dalam lukisan.
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1-Murid mengetahui teknik stensilan dan elemen seni yang sesuai di gunakan untuk menghasilkan stensilan.
2-Mengenali dan mengaplikasi  bahan yang bersesuaian untuk diaplikasi dalam teknik stensilan.
3- Menhasilkan stensilan yang kemas dengan gabungan pelbagai jenis elemen  dan prinsip seni.
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Kekemasan diri.
UJIAN BULAN OGOS
MINGGU 31
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
MINGGU 32
CUTI PENGGAL
MINGGU 33
34 dan 35
23-30 Ogo

Membentuk dan membuat binaan
Kemahiran:
Melipat dan menggam.
Tajuk:Kipas tangan
Aras 1
Menyenaraikan jenis-jenis kipas yang diketahui
Aras 2
Membina kipas dengan menggunakan teknik yang sesuai.
Aras 3
Menghias dan mempamerkan kipas  tersebut.
Aras 4
Menggabungjalin dengan teknik resis.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Mengetahui teknik yang  boleh digunakan.
2-Menguasai kemahiran yang diterapkan dengan kemas dan teliti.
3-Menggabungjalin dengan teknik resis sebagai hasil akhir murid.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Menghargai alam sekitar dengan kitar semula.
36 dan 37
2-13 Sep
Kraf Tradisional
Teknik: Membentuk
Tajuk:Alat pertahanan diri.
Aras 1
Murid menyatakan jenis-jenis alat pertahanan  yang murid tahu yang berada di persekitaran hidup mereka..
Aras 2
Membentuk alat pertahanan diri dengan menggunakan bahan  yang sesuai.
Aras 3
Murid dapat menghasilkan alat pertahanan diri mengikut saiz sebenar.
Aras 4
Menghasilkan alat pertahanan diri menggunakan bahan sebenar.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Mengetahui pelbagai jenis alat pertahanan diri.
 2-Menguasai kemahiran membentuk dengan kemas dan teratur.
3-Menghasilkan alat  pertahanan diri  yang kemas dan kreatif berdasarkan unsur dan prinsip seni.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Menyayangi dan menghargai warisan budaya tradisional.
38 dan 39
16-27 Sep
Menggambar
TeknikMontaj
Tajuk: Kereta /alat perhiasan diri
Aras 1
Menggunting dan menggam gambar yang di pilih ke atas kertas lukisan.
Aras 2
Mengaplikasi kepelbagaian  bentuk guntingan, saiz  dan warna.
Aras 3
Mengaplikasi prisip rekaan yang bersesuaian.
Aras 4
Menghasilkan montaj menggunakan computer.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Menguasai kemahiran menggunting dan menggam dengan kemas dan teratur.
2-Menguasai elemen dan prinsip seni yang diterapkan oleh guru.
3-Menghargai alam semulajadi dengan menggunakan bahan-bahan kitar semula..
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai:Menghargai lam semulajadi.
40
30-4 Okt
Membuat corak dan rekaan
Teknik:Pualaman
Tajuk:Kad ucapan.
Aras 1
Mengetahui bahan dan teknik .
Aras 2
Menggunakan  warna harmoni dalam menghasilkan hasil seni..

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Menguasai kemahiran menghasilkan pualaman dari bahan yang betul.
2-Mengetahui  corak terancang dan corak tidak terancang.
3-Menghasilkan hasil akhir seni dengan penggunaan warna harmoni yang kemas dan pengolahan sususnan bentuk yang kreatif..

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Keselamatan dan kekemasan diri.
41 dan 42
7-18 Okt
Membentuk dan membuat binaan
Kemahiran:
Melipat
Tajuk:Origami. binatang
Aras 1
Menyatakan maksud origami.
Aras 2
Membentuk origami binatang dan diaplikasi ke atas kertas untuk dijadikan hasil akhir.
Aras 3
Menghias dan mempamerkan origami  tersebut  tersebut.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Memahami lipatan yang sesuai digunakan untuk menghasilkan origami.
2-Menguasai kemahiran melipat  dengan kemas dan teliti.
3-Menggabungjalin aktiviti menggambar dengan origami.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Menyedari kepentingan alam semulajadi dalam kehidupan.
43
21-25 Okt
Kraf Tradisional
Teknik:Membentuk
Tajuk:Tengkolok
Aras 1
Mengetahui kepentingan tengkolok dalam institusi di Malaysia.
Aras 2
Membuat teknik lipatan dan guntingan dan diaplikasi terhadap penghasilan tengkolok..
Aras 3
Menghasilkan tengkolok yang lebih kompleks dari segi motif dan saiz sebenar.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Mengetahui  kepentingan tengkolok.
 2-Menguasai kemahiran menggunting dan dengan kemas.
3-Menggabungjalin teknik lipatan dan guntingan dalam penghasilan tengkolok.
4-Menghasilkan hasil seni yang kemas dan teliti.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai:Menghargai warisan budaya Malaysia.
PKSR 2
MINGGU 44
45
4-8 Nov
Menggambar
Teknik:Catan
Tajuk: Pemandangan di waktu senja..
Aras 1
Mengetahui teknik penggunaan bahan yang betul.
Aras 2
Mengaplikasi elemen seni dan prinsip seni dalam menghasilkan catan.
.Aras 3
Menggunakan ICT untuk menghasilkan catan.
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1-Murid mengetahui teknik dan penggunaan bahan yang betul untuk aktiviti mencatan.
2-Menguasai satu kemahiran dalam aktiviti mencatan.
3- Mengaplikasi penggunaan elemen dan prinsip seni dalam aktiviti mencatan.
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Menghargai alam sekitar
46
11-15 Nov
Membuat corak dan rekaan
Teknik: Lipatan dan guntingan.
Tajuk:Corak campuran.
Aras 1
Mengetahui rupa positif dan negatif .
Aras 2
Mengaplikasi kepelbagaian  bentuk  dan warna dalam menghjasilkan hasil seni.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Menguasai kemahiran menggunting untuk mendapatkan bentuk yang dikehendaki.
2-Menguasai teknik lipatan dan guntingan dengan kemas dan teliti.
3-Mengetahui rupa positif dan negative semasa proses meluakkan dalam kemahiran menggunting.
3-Mengaplikasi  lebih dari satu  warna dalam menghasilkan karya seni.
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Keselamatan dan kekemasan diri.

8 comments: