Monday, 24 December 2012

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL KSSR TAHUN 3 2013


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
DUNIA  SENI VISUAL
KSSR TAHUN 3

MINGGU

BIDANG

HASIL PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

1
2-4 Jan
Menggambar
Teknik:Lukisan warna pensel
Tajuk: Indahnya alam
Aras 1
Mengetahui teknik mewarna menggunakan warna pensel.
Aras 2
Mengaplikasikan penggunaan warna harmoni dalam lukisan.
Aras 3
Menghasilkan lukisan berdasarkan penggunaan ICT. .
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1-Mengetahui teknik menggunakan pensel warna yang betul.
2-Memasukkan elemen seni reka untuk diaplikasi dalam lukisan.
3-Menyedari  kepentingan teknik yang betul untuk menghasilkan kualiti lukisan.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Ketekunan
2
1-7 Jan
Membuat corak dan rekaan
Teknik: Capan
Tajuk:Bentuk geometri dalam corak bersilang.
Aras 1
Kemahiran memotong bahan mengikut bentuk yang diinginkan.
Aras 2
Mengaplikasi kepelbagaian  bentuk dan warna.
Aras 3
Mengaplikasi sekurang-kurangnya 4 elemen dan prinsip .

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Menguasai kemahiran mencapan dengan kemas dan teratur.
2-Menguasai teknik memotong bentuk yang diinginkan dengan kemas dan teliti.
3-Mengaplikasi pengguan pelbagai bentuk dan warna dalam menghasilkan karya seni.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Keselamatan dan kekemasan diri.
3 dan 4
18-21 Jan
Membentuk dan membuat binaan
Kemahiran:
Membentuk, menyusun dan mengikat.
Tajuk:Mobail (Boneka)
Aras 1
Menyenaraikan jenis-jenis boneka yang pernah dilihat.
Aras 2
Melukis boneka menggunakan bahan dan teknik yang sesuai
Aras 3
Melakukan kerja akhir(finishing) terhadap boneka tersebut.
Aras 4
Menghias dan mempamerkan arca tersebut.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Memahami bentuk boneka yang sesuai digunakan untuk di gantung bangi menghasilkan mobail  yang dipilih.
2-Menguasai membentuk ,menyusun dan mengikat dengan menitikberatkan unsur da prisip rekaan seni visual dengan kemas dan teliti.
3-Menghasilkan mobail  yang mempunyai imbangan yang baik.
4-Menghasilkan mobail dari bahan kitar semula.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Memupuk semangat mesra alam dalam diri murid.
5 dan 6
1-8 Feb
Kraf Tradisional
Teknik: Anyaman
Tajuk:Selipar kesayanganku.
Aras 1
Murid mengetahui teknik anyaman..
Aras 2
Menghasilkan anyaman mudah dengan teknik dan bahan menggunakan bahan  yang bersesuaian..
Aras 3
Murid dapat menghasilkan anyaman yang lebih kompleks.


Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Mengetahui pelbagai jenis motif anyaman.
2-Mengetahui bahan yang sesuai dalam menghasilkan batik.
3-Menguasai kemahiran mengayam  teknik dengan kemas dan teratur.
3-Menghasilkan batik  yang kemas dan kreatif berdasarkan unsur dan prinsip seni.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Menyayangi Malaysia .

CUTI TAHUN BARU CINA

7
11-15 Feb
Menggambar
Teknik:Kolaj
Tajuk: Bunga-bungaan pilihan saya.
Aras 1
Kemahiran menggunting dan menggam kertas warna ke atas kertas lukisan.
Aras 2
Mengaplikasi kepelbagaian  bentuk guntingan  dan warna.
Aras 3
Mengaplikasi sekurang-kurangnya 4 elemen seni dan prinsip seni dalam lukisan.

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Menguasai kemahiran menggunting dengan kemas dan teratur.
2-Menguasai teknik menggam dengan kemas dan teliti.
3-Mengaplikasi pengguan pelbagai bentuk dan warna dalam menghasilkan karya seni.
4-Dapat menghasilkan hasil seni dengan menggunakan teknik kolaj yang menarik.
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Keselamatan dan kekemasan diri.
8
18-22 Feb
Membuat corak dan rekaan
Teknik: Lipatan dan guntingan.
Tajuk:Kertas hiasan dinding.
Aras 1
Mengetahui teknik dan bahan yang besesuaian untuk teknik lipatan dan guntingan.
Aras 2
Mengaplikasi kepelbagaian  bentuk  dan warna dalam menghjasilkan hasil seni.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Menguasai kemahiran menggunting untuk mendapatkan bentuk geometri yang dikehendaki.
2-Menguasai teknik lipatan dan guntingan dengan kemas dan teliti.
3-Mengetahui rupa positif dan negativ semasa proses meluakkan dalam kemahiran menggunting.
3-Mengaplikasi  lebih dari satu  warna dalam menghasilkan karya seni.
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Keselamatan dan kekemasan diri.
9
25-1 Mac
Membentuk dan membuat binaan
Kemahiran:
Membentuk, mengikat dan menggam.
Tajuk:Boneka stokin
Aras 1
Menyenaraikan jenis-jenis boneka yang murid tahu.
Aras 2
Membentuk boneka stokin dengan menggunakan teknik yang sesuai.
Aras 3
Menghias dan mempamerkan boneka tersebut  tersebut.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Memahami bentuk dan rupa yang sesuai digunakan untuk menghasilkan boneka stokin.
2-Menguasai kemahiran membentuk, mengikat dan menggam  dengan kemas dan teliti.
3-Menggabungjalin mata pelajaran Kemahiran Hidup dalam   tajuk  jahitan.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Menghargai alam sekitar dengan kitar semula.
10 dan 11
4-15 Mac
Kraf Tradisional
Teknik:Membentuk
Tajuk:Rantai
Aras 1
Mengenali alat perhiasan diri.
Aras 2
Membuat rantai dengan menggunakan kertas dengan menggunakan teknik gulungan.
Aras 3
Menghasilkan rantai yang lebih kompleks.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Mengetahui teknik gulungan dan kemahiran menggunting untuk menghasilkan manik kertas
 2-Menguasai kemahiran menyusun manik kertas bersama dengan manik kaca dengan kemas dan kreatif.
3-Menghasilkan rantai  yang kemas dan kreatif berdasarkan unsur dan prinsip seni.Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Kesabaran

UJIAN BULAN MAC

CUTI
14
1-5 Apr
Menggambar
Teknik:Catan
Tajuk: Taman bunga saya.
Aras 1
Mengetahui teknik catan dan bahan yang digunakan..
Aras 2
Mengaplikasi penggunaan pelbagai warna   dalam catan.
.Aras 3
Menggunakan ICT untuk menghasilkan hasil seni.


Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1-Murid mengetahui teknik catan dan bahan yang diaplikasi dalam teknik catan.
2-Menguasai kemahiran basah atas kering.
3- Mengaplikasi  pelbagai ton warna dalam teknik gosokan.
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Ketekunan
15
8-12 Apr
Membuat corak dan rekaan
Teknik:Renjisan dan percikan
Tajuk:Pembalut buku.
Aras 1
Mengetahui teknik dan bahan  yang digunakan dalam teknik renjisan dan percikan.
Aras 2
Menggunakan gabungan pelbagai jenis  warna.
Aras 3
Mengaplikasi warna tertier dalam hasil lukisan..
Aras 4
Mengaplikasi penggunaan ICT dalam aktiviti.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Menguasai kemahiran menghasilkan hasil seni dari teknik renjisan dan percikan dari bahan yang sesuai.
2-Mengaplikasi teknik menggabung warna untuk menghasilkan warna tertier.
3-Mengaplikasi pengguan pelbagai warna dalam menghasilkan karya seni.
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Kebersihan diri.
16 dan 17
15-26 Apr
Membentuk dan membuat binaan
Kemahiran:
Membentuk,, menggunting dan menggam.
Tajuk:Topeng mata
Aras 1
Mengetahui jenis-jenis topeng.
Aras 2
Menyatakan jenis diorama yang di ketahui.
Aras 3
Membentuk topeng mata  dengan menggunakan teknik yang sesuai.
Aras 4
Menghias dan mempamerkan topeng mata  tersebut  tersebut.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Memahami bentuk yang sesuai digunakan untuk menghasilkan topeng mata untuk acara sambutan harijadi..
2-Menguasai kemahiran membentuk, menggunting dan menggam  dengan kemas dan teliti.
3-Menghasilkan topeng yang boleh digunakan.
4-Melakukan apreasiasi terhadap hasil seni.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Menghargai alam sekitar dengan kitar semula.
18 dan 19
29-10 Mei
Kraf Tradisional
Teknik:Membentuk
Tajuk:Keris
Aras 1
Mengenali keris .
Aras 2
Menghasilkan keris dengan menggunakan kadbod..
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Mengetahui bentuk keris..
 2-Menguasai kemahiran membentuk dan menggunting keris.
3-Menghasilkan keris dengan menggabungjalin teknik lukisan  yang kemas dan kreatif berdasarkan unsur dan prinsip seni dalam elemen tradisional.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Kesabaran
20
13-17 Mei
Menggambar
Teknik:Montaj
Tajuk: Kartun kesukaan saya.
Aras 1
Menggunting dan menggam gambar yang di pilih ke atas kertas lukisan.
Aras 2
Mengaplikasi kepelbagaian  bentuk guntingan, saiz  dan warna.
Aras 3
Mengaplikasi prisip rekaan yang bersesuaian.
Aras 4
Menghasilkan montaj menggunakan computer.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Menguasai kemahiran menggunting dan menggam dengan kemas dan teratur.
2-Menguasai elemen dan prinsip seni yang diterapkan oleh guru.
3-Menghargai alam semulajadi dengan menggunakan bahan-bahan kitar semula..
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Ketekunan
PKSR 1
MINGGU 21
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
MINGGU 22 DAN 23
24
10-14 Jun
Membuat corak dan rekaan
Teknik:capan
Tajuk:Alas meja.
Aras 1
Kemahiran memilih bahan mengikut jalinan yang diinginkan.
Aras 2
Mengaplikasi kepelbagaian  memilih jalinan dan warna.
Aras 3
Menghasilkan corak berpusat.

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Menguasai kemahiran mencapan dengan kemas dan teratur.
2-Menguasai kemahiran memilih yang diinginkan dan diaplikasi  dengan kemas dan teliti.
3-Mengaplikasi pengguan pelbagai jalinan dan warna dalam menghasilkan karya seni.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Keselamatan dan kekemasan diri.
25 dan 26
17-28 Jun
Membentuk dan membuat binaan
Kemahiran:
Membentuk, melipat,, menyusun,mengatur dan menggantung.
Tajuk:Mobail origami
Aras 1
Mengetahui melipat origami.
Aras 2
Kemahiran melipat origami dalam pelbagai saiz, warna dan bentuk.
Aras 3
Menghias, mengecat dan mempamerkan mobail  tersebut  tersebut.

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Memahami bentuk yang sesuai digunakan untuk menghasilkan mobail daripada gabungan origami.
2-Menguasai kemahiran melipat, menyususn, mengatur dan menggantung  dengan kemas dan teliti.
3-Menghasilkan mobail yang seimbang.
4-Melakukan apreasiasi terhadap hasil seni.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Kesabaran dan ketekunan
27 dan 28
1-12 Jul
Kraf Tradisional
Teknik:Anyaman
Tajuk:Tikar tradisional
Aras 1
Mengenali motif tradisional  yang terdapat di Malaysia.
Aras 2
Mengetahui dimanakah aplikasi motif selalu ditemui.
Aras3
Membuat anyaman tikar ringkas berdasarkan  contoh motif tradisional yang diberi.
Aras 3
Menghasilkan anyaman  yang lebih kompleks.

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Mengetahui pelbagai jenis motif tradisional melayu.
 2-Menguasai kemahiran mengayam tikar ringkas.
3-Menghasilkan anyaman  yang kemas dan kreatif berdasarkan unsur dan prinsip seni dalam elemen tradisional.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: TMK
29
15-19 Jul
Menggambar
Teknik:Montaj
Tajuk: Kereta idamanku.
Aras 1
Menggunting dan menggam gambar yang di pilih ke atas kertas lukisan.
Aras 2
Mengaplikasi kepelbagaian  bentuk guntingan, saiz  dan warna.
Aras 3
Mengaplikasi prisip rekaan yang bersesuaian.
Aras 4
Menghasilkan montaj menggunakan computer.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Menguasai kemahiran menggunting dan menggam dengan kemas dan teratur.
2-Menguasai elemen dan prinsip seni yang diterapkan oleh guru.
3-Menghargai alam semulajadi dengan menggunakan bahan-bahan kitar semula..
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Ketekunan
30
22-26 Jul
Membuat corak dan rekaan
Teknik: Lipatan dan guntingan.
Tajuk:Jam
Aras 1
Mengetahui teknik lipatan dan guntingan.
Aras 2
Mengaplikasi kepelbagaian  untur seni  menghasilkan hasil seni.

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Menguasai kemahiran menggunting dan menguasai teknik lipatan dan guntingan dengan kemas dan teliti.
3-Menghasilkan jam hasil dari hasil guntingan dan lipatan.
3-Mengaplikasi  lebih dari satu  warna dalam menghasilkan karya seni.
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Keselamatan dan kekemasan diri.
UJIAN BULAN OGOS
MINGGU 31
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
MINGGU 32
CUTI PENGGAL
MINGGU 33
34 dan 35
23-30 Ogo

Membentuk dan membuat binaan
Kemahiran:
Membentuk
Tajuk:Boneka Span
Aras 1
Menguasai teknik menghasilkan boneka.
Aras 2
Membina boneka span dengan menggunakan teknik yang sesuai.
Aras 3
Menghias dan mempamerkan beg kertas tersebut  tersebut.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Mengetahui teknik yang  boleh digunakan.
2-Menguasai kemahiran yang diterapkan dengan kemas dan teliti untuk aktiviti pembungkusan.
3-Menggabungjalin dengan teknik resis sebagai hasil akhir murid.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Menghargai alam sekitar dengan kitar semula.
36 dan 37
2-13 Sep
Kraf Tradisional
Teknik: Membentuk
Tajuk:Dokoh
Aras 1
Menyatakan kefahaman tentang dokoh.
Aras 2
Membentuk dokoh  dengan menggunakan kad manila..

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Mengetahui apakah dokoh.
 2-Menguasai kemahiran membentuk dan menggunting dengan kemas dan teratur.
3-Menghias dokoh dengan memasukkan elemen tradisonal.
4-Menghasilkan dokoh   yang kemas dan kreatif berdasarkan unsur dan prinsip seni.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Menyayangi dan menghargai warisan budaya tradisional.
38 dan 39
16-27 Sep
Menggambar
Teknik:Kolaj
Tajuk: Rumah
Aras 1
Menggunting dan menggam kolaj melalui teknik koyakan kertas ke atas kertas lukisan.
Aras 2
Mengaplikasi kepelbagaian  warna.
Aras 3
Mengaplikasi prisip rekaan .

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Menguasai kemahiran mengoyak kertas dengan menggunakan hujung pensel dan menggam dengan kemas dan teratur.
2-Menguasai elemen dan prinsip seni yang diterapkan oleh guru.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai:Menghargai lam semulajadi.
40
30-4 Okt
Membuat corak dan rekaan
Teknik:Renjisan dan percikan
Tajuk::Kertas hiasan dinding
Aras 1
Mengetahui bahan dan teknik .
Aras 2
Menggunakan  warna harmoni dalam menghasilkan hasil seni..

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Menguasai kemahiran menghasilkan teknik renjisan dan percikan dari bahan yang sesuai.
2-Mengetahui  corak terancang dan corak tidak terancang.
3-Menghasilkan hasil akhir seni dengan penggunaan warna harmoni yang kemas dan pengolahan sususnan bentuk yang kreatif..

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Keselamatan dan kekemasan diri.
41 dan 42
7-18 Okt
Membentuk dan membuat binaan
Kemahiran:
Membentuk
Tajuk:Topeng muka binatang
Aras 1
Menyatakan jenis topeng binatang hiasan dinding.
Aras 2
Membentuk topeng menggunakan bahan-bahan kitar semula.
Aras 3
Menghias dan mempamerkan arca  tersebut  tersebut.

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Memahami teknik dan bahan yang sesuai digunakan untuk menghasilkan arca.
2-Menguasai kemahiran menggabung dan menggam  dengan kemas dan teliti.
3-Menghasilkan arca yang teguh dan tegap untuk diaplikasi ke dinding sebenar.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Menyedari kepentingan alam semulajadi dalam kehidupan.
43
21-25 Okt
Kraf Tradisional
Teknik:Membentuk
Tajuk:Pedang
Aras 1
Mengetahui pedang dan kegunaannya.
Aras 2
Membuat ragam hias tradisional pada hulu pedang.Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Menghasilkan pedang menggunakan teknik lakaran..
 2-Menguasai kemahiran menggunting, mereka bentuk  dan menghasilkan pedang dengan kemas.

Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai:Menghargai warisan budaya Malaysia.
PKSR 2
MINGGU 44

45
4-8 Nov
Menggambar
Teknik:Catan
Tajuk: Sayangi sungai kita.
Aras 1
Mengetahui teknik penggunaan bahan yang betul.
Aras 2
Mengaplikasi elemen seni dan prinsip seni dalam menghasilkan catan.
.Aras 3
Menggunakan ICT untuk menghasilkan catan.Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1-Murid mengetahui teknik dan penggunaan bahan yang betul untuk aktiviti mencatan.
2-Menguasai satu kemahiran dalam aktiviti mencatan.
3- Mengaplikasi penggunaan elemen dan prinsip seni dalam aktiviti mencatan.
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Menghargai alam sekitar
46
11-15 Nov
Membuat corak dan rekaan
Teknik: Lipatan dan guntingan.
Tajuk:Buku skrap
Aras 1
Menguasai kemahiran menggunting dengan kemas dan masa yang ditetapkan.
Aras 2
Mengaplikasi kepelbagaian  bentuk  dan warna dalam menghjasilkan hasil seni.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-Menguasai kemahiran menggunting untuk mendapatkan bentuk yang dikehendaki.
2-Menguasai teknik lipatan dan guntingan dengan kemas dan teliti.
3-Menghasilkan buku skrap.
Buku rujukan
ABM
BBM
HSP
Hasil akhir
Nilai: Keselamatan dan kekemasan diri.


10 comments:

 1. tolong hantar rancangan pengajaran tahunan 2013 dunia seni visual kssr tahun 3 dekat wanmuhammadsyukri@gmail.com  ReplyDelete
 2. bley x tlg 4ward kat jamal0851@gmail.com ??

  ReplyDelete
 3. send rpt ini pada nurrizah8195@gmail.com

  ReplyDelete
 4. ok.. sy da email pd jamal n nurizah. sori lmnbt

  ReplyDelete
 5. wan syukri pon.. maaf terlalu lewat. sy jrg check

  ReplyDelete
 6. tolong hantar kan pada saya zulkhairina@yahoo.com....urgent

  ReplyDelete
 7. boleh tolong emailkan ke ezaty021007@gmail.com

  ReplyDelete
 8. Salam. Blog ini mmg amat bermanfaat. Terima kasih kerana bersusah payah post memacam benda best. Saya berminat dgn RPT Psv tahun 3 ni. Bleh x send kt saya rozisanip@yahoo.com. Trima kasih :)

  ReplyDelete
 9. askm emelkan pd saya noorhashimahamir@yahoo.com..tq

  ReplyDelete
 10. salam. boleh emailkan pada azianii73@yahoo.com ? terima kasih

  ReplyDelete