Monday, 24 December 2012

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2 2013


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
KSSR DUNIA MUZIK
TAHUN 2

MINGGU

TOPIK/BIDANG
PEMBELAJARAN

STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
STANDARD
PRESTASI
1
2-4 Jan
MULANYA DI SINI
FOKUS
Tempo.
            - Cepat
            - lambat

PENGALAMAN MUZIKAL
1.1  Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.
1.1.4  Menyanyi mengikut tempo.
            - cepat
            - lambat
B1D1E1
Mengenal pasti tempo cepat dan lambat

2
1-7 Jan
MULANYA DI SINI
FOKUS
Pic
      -pic tinggi 
      -pic rendah

PENGALAMAN MUZIKAL
1.1  Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.
1.1.3  Mengajuk pic dengan tepat.
        -  pic tinggi
        -  pic rendah
        -  pic pertengahan
B1D1E2
Mengenal pasti pic rendah dan pic tinggi
3
14-18 Jan
MULANYA DI SINI
FOKUS
Tempo.
            -  cepat
            -  lambat

PENGALAMAN MUZIKAL
1.1  Menyanyi pelbagai repertoir secara solo
atau berkumpulan.
1.1.4  Menyanyi mengikut tempo.
     -  cepat
     -  lambat
B1D1E3
Mengenal pasti detik
4
21-25 Jan
MULANYA DI SINI
FOKUS
Dinamik.
            -  lembut ( p )
            -  kuat ( f )
PENGALAMAN MUZIKAL
1.1  Menyanyi pelbagai repertoir secara solo
atau berkumpulan.


1.1.5  Menyanyi dengan dinamik.    
   -  lembut ( p )    
   -  kuat ( f )
B1D1E4
Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut
5
1-4 Feb
MULANYA DI SINI
FOKUS
Tekstur
            - solo
            - nipis
            - kumpulan
            - tebal
APRESIASI MUZIK
3.1  Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

3.1.2  Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar.     
   -  tekstur (solo - nipis dan kumpulan - tebal)
    

B1D1E5
Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal
B3D1E2
Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal
B5D1E2
Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal
6
6-8 Feb
MULANYA DI SINI
FOKUS
Dinamik.
            -  lembut ( p )
            -  kuat ( f )
Tekstur
            - nipis
            - tebal

APRESIASI MUZIK
3.1  Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

3.1.2  Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar.

dinamik
   -  lembut ( p )    
   -  kuat ( f )

B1D1E4
Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut
B3D1E2
Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal
B2D1E1
Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut
B4D1E3
Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut

CUTI TAHUN BARU CINA
7
11-15 Feb
MULANYA DI SINI
FOKUS
Warna ton

PENGALAMAN MUZIKAL
1.1  Menyanyi pelbagai repertoir secara solo
atau berkumpulan.
1.1.1  Mendemonstrasi  warna ton suara manusia dengan betul.
atau berkumpulan.
   -  suara lembut
   -  suara serak
   -  suara nyaring
   -  suara halus
   -  suara garau   
   -  suara nasal
   -  suara lelaki dan
      perempuan


B1D1E7
Mengenal pasti warna ton suara dan perkusi
B3D1E8
Membezakan ton suara
8
18-22 Feb
MULANYA DI SINI
FOKUS
Detik
Postur

PENGALAMAN MUZIKAL
1.2  Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir
1.2.1  Memainkan perkusi mengikut detik.

-   postur
  

B1D1E8
Menyatakan bunyi detik panjang dan pendek
B3D2E1
Bermain perkusi mengikut detik
9
25-1 Mac
MULANYA DI SINI
FOKUS
Warna ton

PENGALAMAN MUZIKAL
1.1  Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.
1.1.1  Mendemonstrasi  warna ton suara manusia dengan betul.
-  suara lembut
-  suara serak
-  suara nyaring
-  suara halus
-  suara garau
-  suara nasal
-  suara lelaki dan    
      perempuan
B2D1E6
Membezakan ton suara
B3D1E8
Membezakan ton suara
10
4-8 Mac
MULANYA DI SINI
FOKUS
Warna ton

PENGALAMAN MUZIKAL
1.1  Menyanyi pelbagai repertoir secara solo
atau berkumpulan.
1.1.1  Mendemonstrasi  warna ton suara manusia dengan betul.
atau berkumpulan.
   -  suara lembut
   -  suara serak
   -  suara nyaring
   -  suara halus
   -  suara garau   
   -  suara nasal
   -  suara lelaki dan
      perempuan
B1D1E7
Mengenal pasti warna ton suara dan perkusi
B3D1E8
Membezakan ton suara
11
11-15 Mac
MULANYA DI SINI
FOKUS
Bunyi
            -panjang
            -pendek
PENGALAMAN MUZIKAL
1.3  Membuat pergerakan mengikut muzik. 
1.3.1  Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan:
    
   -  bunyi panjang/pendek

B2D1E5
Mengenal pasti detik panjang dan pendek
UJIAN BULAN MAC
CUTI PENGGAL
14
1-5 Apr
MULANYA DI SINI
FOKUS
Warna ton

PENGALAMAN MUZIKAL
1.1  Menyanyi pelbagai repertoir secara solo
atau berkumpulan.
1.1.1  Mendemonstrasi  warna ton suara manusia dengan betul.
-  suara lembut
-  suara serak
-  suara nyaring
-  suara halus
-  suara garau
-  suara nasal
-  suara lelaki dan    
      perempuan
B2D1E6
Membezakan ton suara
B3D1E8
Membezakan ton suara
B2D1E1
Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut
15
8-12 Apr
MULANYA DI SINI

FOKUS

Muzik vokal dan  muzik instrumental

Warna ton
APRESIASI MUZIK
3.1  Menghayati muzik daripada pelbagai
repertoir.
3.1.1  Mengenal pasti muzik vokal dan muzik instrumental serta warna ton daripada muzik yang didengar.
-  muzik vokal (solo dan kumpulan)
-  muzik instrumental (solo dan kumpulan)
-  warna ton (suara dan alat muzik)

B2D1E3
Mengenal pasti warna ton suara dan perkusi
B2D1E6
Membezakan ton suara
16 dan 17
15-19 Apr
MULANYA DI SINI

FOKUS

Muzik dan gerakan

PENGALAMAN MUZIKAL
1.3  Membuat pergerakan mengikut muzik. 
1.3.1  Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan:
   -  bunyi panjang/pendek

B2D1E5
Mengenal pasti detik panjang dan pendek
17
22-26 Apr
MULANYA DI SINI

FOKUS

Muzik dan gerakan

PENGALAMAN MUZIKAL
1.3  Membuat pergerakan mengikut muzik. 
1.3.1  Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan:
   -  tempo cepat/lambat
    

B2D1E4
Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat
B3D1E6
Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat


18
29-3  Mei
MULANYA DI SINI
FOKUS
Dinamik.

      -  lembut ( p )
      -  kuat ( f )

PENGALAMAN MUZIKAL
1.1  Menyanyi pelbagai repertoir secara solo
atau berkumpulan.
1.1.5  Menyanyi dengan dinamik. 
-  lembut ( p )
-  kuat ( f )

B3D2E3
Bermain perkusi atau menyanyi dinamik kuat dan lembut

19
6-10 Mei
MULANYA DI SINI
FOKUS
Teknik dalam nyanyian

PENGALAMAN MUZIKAL
1.1  Menyanyi pelbagai repertoir secara solo
atau berkumpulan.


1.1.6  Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul.

B3D2E4
Menyebut lirik dengan jelas
MINGGU ULANGKAJI
PKSR 1
MINGGU 21
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
MINGGU 22 DAN 23
24
10-14 Jun
MULANYA DI SINI

FOKUS

Tempo  
            -   cepat
            -   lambat

PENGALAMAN MUZIKAL
1.2  Memainkan perkusi secara solo atau
berkumpulan daripada pelbagai repertoir
1.2.2  Memainkan perkusi mengikut  tempo.
       -   cepat
       -   lambat

B3D1E7
Mengenal pasti detik panjang dan pendek
B3D2E1
Bermain perkusi mengikut detik
25
17-21 Jun
MULANYA DI SINI

FOKUS

Dinamik.

   -  lembut  ( p )
   -  kuat  ( f )


PENGALAMAN MUZIKAL
1.2  Memainkan perkusi secara solo atau
berkumpulan daripada pelbagai repertoir
1.2.3  Memainkan perkusi dengan dinamik.  
-  lembut  ( p )
-  kuat  ( f )

B3D2E2
Bermain alat perkusi dengan dinamik
B4D2E5
Bernafas dengan betul pada frasa lagu yang ditetapkan
26
23-28 Jun
MULANYA DI SINI
FOKUS
Nyanyian
     -sebutan vokal

PENGALAMAN MUZIKAL
1.1  Menyanyi pelbagai repertoir secara solo
atau berkumpulan.
1.1.6  Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul.

B3D2E4
Menyebut lirik dengan jelas
B4D2E4
Menyebut lirik dengan jelas
27
1-5 Jul
MULANYA DI SINI
FOKUS
Tempo
            -   cepat
            -   lambat

PENGALAMAN MUZIKAL
1.2  Memainkan perkusi secara solo atau
berkumpulan daripada pelbagai repertoir
1.2.2  Memainkan perkusi mengikut  tempo.
-   cepat
-   lambat

B3D1E1
Mengenal pasti mud sedih, riang dan takut
B3D1E7
Mengenal pasti detik panjang dan pendek
28
7-12 Jul
MULANYA DI SINI
FOKUS
Mud,

APRESIASI MUZIK
3.1  Menghayati muzik daripada pelbagai
repertoir.


3.1.2  Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang
didengar.
    
   -  mud (riang, sedih, cemas, tenang dan takut)
    

B4D1E1
Mengenal pasti mud sedih, riang dan takut
B3D1E1
Mengenal pasti mud sedih, riang dan takut
B5D1E1
Mengenal pasti mud sedih, riang dan takut

29
15-19 Jul
MULANYA DI SINI

FOKUS

Tekstur
APRESIASI MUZIK
3.1  Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.
3.1.2  Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang
didengar.
       
   -  tekstur (solo - nipis dan kumpulan - tebal)
B4D1E2
Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal
B5D1E2
Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal
B3D1E2
Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal

30
22-26 Jul
MULANYA DI SINI
FOKUS
Nyanyian
     -sebutan vokal

PENGALAMAN MUZIKAL
1.1  Menyanyi pelbagai repertoir secara solo
atau berkumpulan.
1.1.6  Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul.
B3D2E4
Menyebut lirik dengan jelas
B4D2E4
Menyebut lirik dengan jelas
UJIAN BULAN OGOS
MINGGU 31
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
MINGGU 32
CUTI PENGGAL
MINGGU 33
34
19-23 Ogo

MULANYA DI SINI

FOKUS

Dinamik

APRESIASI MUZIK
3.1  Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.
3.1.2  Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang
didengar.
    
   -  dinamik (kuat-lembut)

B4D1E3
Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut
B5D1E3
Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut
B3D1E2
Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal
B2D1E1
Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut

35
26-30 ogo
MULANYA DI SINI
FOKUS
Warna ton

APRESIASI MUZIK
3.1  Menghayati muzik daripada pelbagai
repertoir.


3.1.1  Mengenal pasti muzik vokal dan m uzik instrumental serta warna ton
daripada m uzik yang didengar.
-  muzik vokal (solo dan kumpulan)
-  Muzik instrumental (solo dan kumpulan)
-  warna ton (suara dan alat muzik)

B4D1E5
Mengenal pasti warna ton suara dan perkusi
36
2-6 sept
MULANYA DI SINI

FOKUS

Gerakan
PENGALAMAN MUZIKAL
1.3  Membuat pergerakan mengikut muzik. 
1.3.1  Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan:
   -  dinamik kuat/lembut    
   -  pic tinggi/rendah
   -  tempo cepat/lambat
   -  bunyi panjang/pendek

B4D1E6
Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat
B3D1E6

Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat
B5D1E6
Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat
B2D1E4
Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat
36 dan 37
8-13 Sep
MULANYA DI SINI
FOKUS
Tempo
            - cepat
            - lambat

PENGALAMAN MUZIKAL
1.2  Memainkan perkusi secara solo atau
berkumpulan daripada pelbagai repertoir
1.2.2  Memainkan perkusi mengikut  tempo.
      
   -   cepat
      
   -   lambat


B4D1E7
Mengenal pasti bunyi detik panjang dan pendek
B4D1E1
Mengenal pasti mud sedih, riang dan takut

38
16-20 Sep
MULANYA DI SINI
FOKUS
Warna ton
PENGALAMAN MUZIKAL
1.1  Menyanyi pelbagai repertoir secara solo
atau berkumpulan.
Mendemonstrasi  warna ton suara manusia dengan betul.
atau berkumpulan.
-  suara lembut
-  suara serak
-  suara nyaring
-  suara halus
-  suara garau
-  suara nasal
-  suara lelaki dan perempuan

B4D1E8
Membezakan ton suara
B5D1E8
Membezakan ton suara
 39
23-27 Okt
MULANYA DI SINI
FOKUS
Nyanyian
            -sebutan vokal

PENGALAMAN MUZIKAL
1.1  Menyanyi pelbagai repertoir secara solo
atau berkumpulan.
1.1.6  Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul.
B4D2E4
Menyebut lirik dengan jelas
B5D2E4
Menyebut lirik dengan jelas
40
30-4 okt
MULANYA DI SINI
FOKUS
Pic
     -  pic tinggi
     -  pic rendah
     -  pic pertengahan

PENGALAMAN MUZIKAL
1.1  Menyanyi pelbagai repertoir secara solo
atau berkumpulan.
1.1.3  Mengajuk pic dengan tepat.
   -  pic tinggi
   -  pic rendah
   -  pic pertengahan

B4D2E6
Menyanyi bunyi pic tinggi, rendah dan pic tengah
B5D2E6
Menyanyi bunyi pic tinggi, rendah dan pic tengah
B4D3E1
Menunjukkan penghayatan 6 hingga 7 nilai
daripada nilai-nilai berikut:
jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang,
bertolak ansur, hormat menghormati,
menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin

41
7-11 Okt
MULANYA DI SINI
FOKUS
Kreativiti
PENGHASILAN MUZIKAL
2.1  Menghasilkan idea muzikal kreatif. 
2.1.2  Mencipta corak irama mudah.
    
   -  mengajuk corak irama
   -  mencipta ”jawapan”   kepada ”soalan” irama yang diberikan

B6D3E1
Mencipta melodi So dan Mi.
B6D3E3
Mencipta dan memainkan corak irama


 42
14-18 Okt
MULANYA DI SINI
FOKUS
Kreativiti

PENGHASILAN MUZIKAL
2.1  Menghasilkan idea muzikal kreatif. 
2.1.3  Mencipta melodi mudah menggunakan vokal.
  
   -  mengajuk melodi
   -  mengimprovisasi ”jawapan”  kepada ”soalan”  melodi yang diberikan 

B6D3E1
Mencipta melodi So dan Mi.
B6D3E2
Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan atau mulut
B6D3E3
Mencipta dan memainkan corak irama


43
21-25 Okt
MULANYA DI SINI
FOKUS
Menghayati elemen muzik
APRESIASI MUZIK
3.1  Menghayati muzik daripada pelbagai
repertoir.


3.1.1  Mengenal pasti muzik vokal dan m uzik instrumental serta warna ton daripada muzik yang didengar.
-  muzik vokal (solo dan kumpulan)
-  muzik instrumental (solo dan kumpulan)
-  warna ton (suara dan alat muzik)
B6D4E1
Menunjukkan penghayatan 10 hingga 12 nilai
daripada nilai-nilai berikut:
jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang,
bertolak ansur, hormat menghormati,
menyanjung budaya, menghargai alam sekitar,
tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin

PKSR 2
45
4-8 Nov
MULANYA DI SINI

FOKUS

Tekstur

            - solo
            - nipis
            - kumpulan
            - tebal
APRESIASI MUZIK
3.1  Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

3.1.2  Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar.     
   -  tekstur (solo - nipis dan kumpulan - tebal)
    

B1D1E5
Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal
B3D1E2

Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal
B5D1E2
Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal
Pic
      -pic tinggi 
      -pic rendah


1.1  Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.
1.1.3  Mengajuk pic dengan tepat.
        -  pic tinggi
        -  pic rendah
        -  pic pertengahan
B1D1E2
Mengenal pasti pic rendah dan pic tinggi
46
11-15 Nov
MULANYA DI SINI

FOKUS

Tempo.

            -  cepat
            -  lambaT

PENGALAMAN MUZIKAL
1.1  Menyanyi pelbagai repertoir secara solo
atau berkumpulan.
1.1.4  Menyanyi mengikut tempo.
     -  cepat
     -  lambat
B1D1E3
Mengenal pasti detik
Dinamik.

            -  lembut ( p )
            -  kuat ( f )


1.1  Menyanyi pelbagai repertoir secara solo
atau berkumpulan.


1.1.5  Menyanyi dengan dinamik.    
   -  lembut ( p )    
   -  kuat ( f )
B1D1E4
Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut


4 comments:

  1. evidens dunia muzik tahun 1 dan tahun 2 order boleh pm saya atau sms0136100629, ayer keroh, melaka. sila lawati https://www.facebook.com/groups/muziksekolahrendah/ untuk maklumat lanjut mengenai muzik, tq.

    ReplyDelete